Tư vấn xây dựng

Tư vấn thiết kế Nhà làm việc Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Thái Bình

Năm 2016, Công ty ALG đã ký hợp đồng với Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Thái Bình, thiết kế Dự án Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Thái Bình.

Phân chia và quy hoạch lại vị trí làm việc của các phòng ban, kho lưu trữ, các khu vực phòng hội họp, hội thảo khách hàng, vv… bằng các loại vật liệu nhẹ nhằm giảm tải trọng bản thân cho công trình nhưng vẫn đảm bảo được độ kín khít và tiếng ồn

Địa điểm: Số 75, Phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Tổng mức đầu tư: 13.800.000.000 (đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng                                : 10.126.785.126 đồng

- Chi phí thiết bị                                    : 750.000.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án                          : 274.530.057 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng           : 746.679.263 đồng

- Chi phí khác                                       : 673.630.742 đồng

- Chi phí dự phòng                                 : 506.339.256

Phối cảnh dự án: