Tư vấn xây dựng

Dự án Xây dựng nâng tầng phần thô Tòa nhà VMT (Cầu Giấy, Hà Nội)

Đầu năm 2016, Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG trúng thầu xây dựng "Dự án Xây dựng nâng tầng phần thô Tòa nhà VMT" tại Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tòa nhà sử dụng công nghệ 3D Panel do Công ty Cổ phần Xây dựng VRO cung cấp và chuyển giao công nghệ.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công dự án.

1. Dự án Giai đoạn chuẩn bị bàn giao.

2. Giai đoạn thi công sàn Tầng 12.

3. Nghiệm thu thép sàn Tầng 11.