Tin tức

Hội nghị Hội viên Hiệp hội Tư vấn xây dựng VIệt Nam (VECAS) năm 2017

Ngày 1&2/03/2017, Tổng Giám đốc Công ty ALG đã tham dự Hội nghị Hội viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) 2017 và Tọa đàm về hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp trong Asean do VECAS cùng với các thành viên của FACE (Hiệp hội kỹ sư chuyên nghiệp Asean) tổ chức. Chương trình Hội nghị bao gồm: Thăm quan Nhà Quốc Hội Việt Nam, Hội nghị Hội viên VECAS và Tọa đàm của các kỹ sư chuyên nghiệp Asean về cơ hội và phương thức làm việc của các kỹ sư Tư vấn trong thời kỳ hội nhập... Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh là một trong 194 kỹ sư của Việt Nam đạt chuẩn ACPECC đo FACE công nhận.