Tư vấn xây dựng

GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN PHÚ THỌ MATSUOKA

Địa điểm xây dựng: Lô CN07, KCN Phú Hà, Xã Lộc Hà, TX Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng C.E.T