Thư viện

Hình ảnh một số dự án đã và đang thi công

1. Công trình Xây dựng tòa nhà VMT Building (Cầu Giấy, Hà Nội)

2. Công trình Chung cư Cát Tường - Bắc Ninh.

3. Xây dựng Nhà ở gia đình tại Hải Phòng.