Tư vấn xây dựng

Đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư. Trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc, ALG...

Xem thêm

Năm 2015, Công ty ALG trúng thầu thi công Hạng mục Nhà khám chữa bệnh Xã hội hóa - Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, một trong những công trình là điểm cho việc xã...

Xem thêm

Năm 2016, Công ty ALG đã ký hợp đồng với Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Thái Bình, thiết kế Dự án Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Hợp tác - Chi nhánh Thái Bình. Phân...

Xem thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG là đơn vị Tư vấn giám sát thi công dự án “Đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ION...

Xem thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG được tin tưởng lựa chọn là đơn vị Tư vấn thiết kế Dự án Nhà máy Sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc, bao...

Xem thêm