Công nghệ xây dựng

1. Đặc điểm cấu tạo kỹ thuật tấm 3D VRO • Tấm 3D-VRO của Công ty ALG có cấu tạo gồm hai lớp lưới thép song song với nhau được...

Xem thêm

1. CÔNG TY ALG SỬ DỤNG TẤM 3D PANEL VRO LÀM SÀN Tấm 3D PANEL được sử dụng hiệu quả khi dùng làm sàn các công trình nhà ở và...

Xem thêm