Tư vấn xây dựng

Tư vấn thiết kế Dự án Nhà máy Sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ và Xây dựng ALG được tin tưởng lựa chọn là đơn vị Tư vấn thiết kế Dự án Nhà máy Sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Đa Phúc, bao gồm các hạng mục:

- Nhà sản xuất chính

- Nhà điều hành

- Sân đường và các hạng mục phụ trợ khác